За поръчки и въпроси: +359 888 054 203

Безплатна доставка за поръчки над 70.00 лв.

Световен ден на водата

Световен ден на водата

Една капка вода е мощност

Водата е в основата на устойчивото развитие. Водните ресурси и обхвата на услугите,

които те предоставят, са в основата на намаляването на бедността, икономическия растеж и устойчивостта на околната среда.

От храна и енергийна сигурност за човешкото здраве и околната среда, водата допринася за подобряването на социалното благополучие и приобщаващ растеж, засягащи начина на живот на милиарди. 

Водата е здраве

Водата е от съществено значение за човешкото здраве. Човешкото тяло може да продължи седмици без храна, но само няколко дни без вода. Водата е от съществено значение за нашето оцеляване.

Водата е природа

Екосистемите са заложени в основата наглобалния воден цикъл.

Екосистемите - включително, например, гори, влажни зони и пасища - са в основата на световната водния цикъл. Всичко в природата в крайна сметка зависи от продължаващото здравословното функциониране на екосистемите.

Водата е важна за промишлеността

Повече вода се използва за производство на една кола, отколкото да се напълни един плувен басейн.

Всеки произведен продукт изисква вода. Някои индустрии са по-водни-интензивно, отколкото други. 10 литра вода се използват за изработването на един лист хартия, а 91 литра, се използват за приготвянето на 500 грама пластмаса.

Индустриализацията мже да увеличи развитието чрез увеличаване на производителността, заетостта и доходите. Тя може да осигури възможности за равенство между половете и заетостта на младите хора.

Водата е енергия

Водата и енергията са неразделниприятели. Те са естествени партньори. Водата е необходима за генериране на енергия. Днес над 80% от производството на електроенергия е от топлоелектрическите централи. Водата се загрява до създаване на пара за задвижване на електрически генератори. Също така са нужни милиарди литри вода за охлаждане. Това налага ограничаване на строителството и използването на най-неефективните въглищни централи.

Водата е храна

Напояване отнема до 90% от използваните в някои развиващи се страни вода. В световен мащаб, селското стопанство е най-големият потребител на вода, което представлява 70% от общото използване.

С повишеното интензивното земеделие, замърсяването на водите може да се влоши. Опитът от страните с висок доход, показва, че комбинация от стимули, включително по-стриктна регулация, принудително изпълнение и добре целеви субсидии, може да помогне за намаляване на замърсяването на водите.

Изменението на климата влияе негативно на всички водоизточници. Актуални прогнози показват, че рисковете нарастват значително с увеличаване на емисиите на парникови газове, изостря се конкуренцията за вода сред всички приложения и потребители. В комбинация с повишените изисквания за вода, това ще създаде огромни предизвикателства пред управлението на световните водни ресурси.


 3250,    14  Ян  2018 ,   Интересно

Comments powered by CComment

Онлайн магазин за Български натурални козметични продукти.

Контакти

Телефон: 088 805 4203

Еmail: info@phytocode.bg

Web: www.phytocode.bg/

Нюзлетър

Научавайте първи за новите ни продукти.